Møde i Holstebro Tennisklubs bestyrelse

Tirsdag 3. dec. 2019

Fraværende: Ingen


Punkt 1 - Behandling af indkomne tilbud vedr. padel baner

Det er besluttet at gå videre med de indkomne tilbud. Per Ole og Thomas kontakter tilbudsgiverne.Punkt 2 - Henvendelse fra Holstebro Elitesport

Et samarbejde skal være udgiftsneutralt for HTK.

Thomas kontakter Holstebro Elitesport igen for videre dialog.


Punkt 3 - Dato for julehyggeturnering ved Jimmi og Per Ole

28. december 2019 kl. 15-18

Jimmi slår op på Facebook og sender ud via klub-modulet


Punkt 4 - Handleplan for at få flere medlemmer

Lars laver oplæg til intro-annonce til Facebook - og undersøge muligheder for Facebook-annoncering.

Intro-start 14. tirsdag i januar 2020.


Punkt 5 - Renovering af brusekabiner (hvornår og hvordan)

Per Ole indhenter 2 tilbud på nye vandrør.


Punkt 6 - Frivillige hjælpere i klubben

Stig og Steffen er frivillige hjælpere i klubben


Punkt 7 - Henvendelse fra Dansk Tennis Forbund (leje af hallen lørdag/søndag 14./15. marts 2020 til trænerweekend)

Trænerweekend godkendt. Per Ole informerer Dansk Tennis Forbund


Punkt 8 - Valg af 2 medlemmer til Halfondens Bestyrelse

Thomas og Per Ole er valgt som tennisklubbens repræsentanter i Halfonden.


Punkt 9 - Eventuelt

Intro: Trænerne skal huske at give en rundvisning til nye tennisspillere. Info omkring træning/træningsfri. Omklædningsrum mm. Opfordre medlemmer til at blive medlem af Facebook-siden.

Thomas er ansvarlige for GDPR, sletning af gamle medlemmer.

Snerydningsaftalen fortsætter. Per Ole undersøger nærmere.

Nedklipning af hæk udsættes til foråret.

Jens vil gerne på K3 trænerkursus. Per Ole undersøger om det kan afholdes i Holstebro.

Tak til vores samarbejdspartnere - de støtter os og vi støtter dem