Bestyrelsesmøde i HTK 21/1-20
Deltagere: Per Ole, Anne, Lars, Jimmi, Thomas
1. Siden sidst
Per Ole fortæller om Idrætsfesten i Blackbox d. 10. januar hvor Per Ole, Thomas og Kris fra A-Sport deltog. Per Ole holdt et 3 minutters indlæg med præsentation af vores padel-projekt.
2. Padelbaner
Per Ole informerer om en igangværende dialog med DGI omkring en fornyet ansøgning om midler til padelbanerne
3. Kommende arrangementer
Junior-arrangement i uge 7 under planlægning med DGI
Begynderinstruktør/hjælpeinstruktørkursus 16/5 afholdes i HTK i samarbejde med DGI
K2 kursus i samarbejde med DTF afholdes i HTK 14. og 15. marts
4. Ny kontingentstruktur
Udsættes
5. Renovering af baderum
Per Ole har kontakt til VVS firma som kommer med tilbud
6. Padel-projekt
Per Ole gennemgår mulige finansieringsforslag vedr. padel-projektet
7. Hjemmesiden
Lars kigger på hjemmesiden
8. CFR-indberetning
Thomas har indberettet
9. Eventuelt
Elitesport, Thomas følger op på sagen
Per Ole tager kontakt til Asylcentret omkring et fremtidigt samarbejde
Rugbyklubben parkerer langs slåmuren/ned langs tennisbanerne/klubhuset. Vi sender en mail til Rugbyklubben og beder dem benytte parkeringspladsen

Tak til vores samarbejdspartnere - de støtter os og vi støtter dem