Bestyrelsesmøde i Holstebro Tennisklub, 3. marts 2020.

Deltog i mødet:
Per Ole Schnetler
Anne Bjergstrøm Laugesen
Lars Holm ( referent) fraværende Thomas Harregaard, Jimmi Azam

1. Siden sidst ved Per O
 Tennisklubbens grund ejes af Bygge og Teknik  Holstebro Kommune - der er en dialog igang om hvor mange år en forlængelse af låneaftalen skal være samt betingelserne for benyttelsen.

2. Forslag fra Per O. Det foreslåes at begynde at sælge Padel sæsonkontingent med rabat når byggetilladelse foreligger. vedtaget.
3: ansøgninger til fonde vedr padel …...oplæg p.o
Ansøgning om tilskud til padel-tennis baner:
Ansøgning sendes til DGI.
Ansøgning sendes til Jysk Energi.
Ansøgning sendt til Vestforsyning og Færch Fonden - afventer svar.

5. TENNIS kontingent for sommersæson 2020 vedtaget på mødet
Kortgebyrer bortfalder helt kun gebyr hvis kort bortkommer og 100 kr for nyt.
Senior (over 18 år): Kr. 1075,-
Junior (under 18 år): Kr. 500,-

Senior-Intro: Kr. 300 - derefter kr. 600 for resten af sæsonen
Junior-Intro: Kr. 200 - derefter kr. 300 for resten af sæsonen

Studerende (18-26 år): Kr. 650,-
Familie (1 voksen + hjemmeboende børn) kr. 1300,-
Familie (2 voksne + hjemmeboende børn) kr. 2000,-
PADEL-tennis kontingent for sommersæson 2020:
Senior (over 18 år): Kr. 700,-
Junior (under 18 år): Kr. 500,-

Padel-priserne forudsat banerne står klar maj 2020

6.Forslag fra p.o om at lars får overdtaget ansvaret for forenkling af betalingsmodul og tilmelding
på klubbens hjemmeside. Samt får ansvaret for at vedligeholde sider efter ændringer på personer og
datoer og navne i øvrigt.
 Besluttet at Per Ole tar’ kontakt til Klubmodul.
Lars Holm står for løbende at opdatere hjemmesiden.


7: Baderummene forslag Per O
Der er nu mere tryk på vandet i bruserne i omklædningsrummene.
Det besluttes at renovere herre-omklædningsrummet med nye bænke, vægge males m.m.

8 Evt
Stig kan ikke fuldt ud varetage banemandsrollen pga rygproblemer i sommer nødvendig hjælp hyres om muligt til ukrudtbekæmpelse mv.
Stig Vestergaard kan vedligeholder linjer på udendørsbanerne mod honorar aftalt.
Bestyrelsen hjælper Stig med banerne ift. grus m.m.
Stig står for klargøringsdagen af udendørsbanerne som bliver den 18. april 2020.
Kim Holder som træner til maj. Afløser søges fundet.
Thomas Harregaard ønsker hjælpetræner og det blev accepteret på mødet.
Referent Med bistand internt Lars Holm  


Tak til vores samarbejdspartnere - de støtter os og vi støtter dem